www.gdynskidlug.pl

Dług Gdyni wynosi już

Gdyński Dialog podlicza długi Gdyni

PLN

4340 zł

Tyle wynosi prognozowane zadłużenie na mieszkańca Gdyni w 2023 r.

425 586,82 zł

O tyle codziennie wzrasta dług Gdyni, wg prognozy zadłużenia.

1 059 136 607 zł

Tyle wyniesie w grudniu 2023 roku. Skąd to wiemy?

Skąd to wiemy?

Sprawdziliśmy dokumenty

896 136 853, 91 zł zadłużenia to kwota wskazana jako wartość zadłużenia w odpowiedzi na interpelację radnego [PRZECZYTAJ DOKUMENT]

425 586,82 zł dziennego wzrostu zadłużenia to kwota obliczona na podstawie podanej przez miasto wieloletniej prognozy finansowej miasta Gdyni na lata 2023 – 2036, przedstawionej do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej [PRZECZYTAJ DOKUMENT]

Ta sama prognoza przewiduje, że już w 2023 roku zadłużenie miasta przekroczy miliard złotych. Dla porównania, w 2013 r. zadłużenie miasta wyniosło 556 536 192 zł.

Zadłużenie Gdyni
Zadłużenie Gdyni od 2004 r. opr. własne na podstawie danych BiP

Konsekwencje

trzeba im zapobiegać

Wiele miast realizuje inwestycje, na które zaciąga kredyty. Jeśli jednak zadłużenie powiększa się zbyt gwałtownie, miasto bankrutuje i zostaje objęte zarządem komisarycznym.

Obecnie w Gdyni zadłużenie powiększa się codziennie o wartość jednego mieszkania, sporej działki budowlanej lub boiska do piłki nożnej.

Polityka ciągłego zaciągania kredytów na “inwestycje”, które nie przynoszą Gdyni żadnych zysków ani wymiernych korzyści, prowadzi miasto w kierunku całkowitej katastrofy finansowej.

Co robi władza?

Za dług odpowiedzialna jest obecna władza

Samorządność, mając do wyboru dbanie o wizerunek i dbanie o dobro mieszkańców, wybiera wizerunek. Także wtedy, gdy trzeba oszczędzać.

Bez problemu znajdują pieniądze na kolejne wielkie imprezy [link], projekty, które nigdy nie ujrzą realizacji [link], na nagrody dla samych siebie [też link] czy linki promujące Gdynię w indyjskich serwisach [link].

Jednocześnie zabierają miliony szkołom [link], dobijają transport publiczny [link] i wyprzedają gdyńskie grunty za bezcen [link].

Co możesz zrobić?

dołącz do nas zanim licznik dobije do miliarda

Spójrz na dane

dane opracowane na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów dostępnych w RIO oraz sprawozdań miejskich w BIP.

GDYNIA TONIE W DŁUGACH

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA